Annons: Mediedagen 2019

Ulla Carlsson blir världens första professor i yttrandefrihet

Göteborgs universitet får världens första Unesco-professur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik.

Ulla Carlsson är idag professor och föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet men kommer att lämna den tjänsten för en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.  

De kommande fyra åren ska Ulla Carlsson arbeta med kunskapsutveckling inom området både i Sverige och i internationella sammanhang. Professuren ska bidra till att förhindra en inskränkning av yttrandefriheten, som i sin tur urholkar mänskliga rättigheter. Därför behövs kontinuerlig kunskap om situationen i olika delar av världen.

”Det gäller att på något sätt medverka till en funktion oberoende av partsintressen som på reguljär basis följer och rapporterar om mediernas frihet från ett globalt perspektiv.  Norden är sannolikt den enda plats i världen där en sådan funktion skulle kunna erhålla legitimitet samtidigt som Norden ger ett faktiskt bidrag till demokratiutvecklingen i världen”, säger Ulla Carlsson i ett pressmeddelande.

Professuren är placerad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), samhällsvetenskapliga fakulteten. Ulla Carlsson blir kvar som föreståndare för Nordicom tills hennes ersättare, Ingela Wadbring, tillträder tjänsten den 1 februari 2015. Ingela Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.