100 jobb bort från Stampen Local Media

På ett år ska Stampen Local Media minskas med 100 tjänster. Merparten av dessa på det redaktionella området.

– Det är helt nödvändigt för oss att anpassa organisationen efter marknadens utveckling och samtidigt ta tillvara på de möjligheter till samverkan och standardisering som finns inom bolaget, säger Lena Larsson, vd för Stampen Local Media i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att minskningen av personalen ska ske med hjälp av avgångsvederlag och naturliga avgångar men ledningen utesluter inte att det kan bli uppsägningar.

Av de 100 tjänster som ska bort är 60 redaktionella. 40 av dessa ska tas på Göteborgs-Posten. 

Vid månadsskiftet april/maj hade Stampen Local Media 600 tjänster. Hälften av dessa är redaktionella.

Läs mer: Lena Larsson: Vi sparar 60 miljoner.

Stampens resultat: -862 miljoner

Samordning ska spara 30 miljoner

Stampen Local Media

I affärsområdet ingår Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, TTELA, Bohusläningen, Strömstads Tidning och nio gratistidningar som ingår i dotterbolaget Gratistidningar i Väst. Även Stampen Sales & Development ingår i affärsområdet.