Annons: Mediedagen 2019

Stefan Melesko om tryckeriernas framtid

Långa avskrivningstider på tryckpressar är ett tecken på en orealistisk syn på framtiden för branschen. Det menar medieekonom Stefan Melesko i en analys för Medievärlden Premium. Där har han också listat avskrivningstiden för utrustning för de olika koncernerna.

När upplagor och produktionsvolymen sjunker kan det bli kostsamt att stå med en tryckeriutrustning där avskrivningarna inte avspeglar den faktiska förslitningen, materiellt och ekonomiskt. Det konstaterar medieekonom Stefan Melesko i en analys för Medievärlden Premium.

Där konstaterar han också att distributions- och produktionskostnaderna ökar och i vissa fall kan utgöra ett hot mot tidningarnas ekonomi.

En allt större del av prenumerationspriset äts upp av dessa kostnadsposter. I många fall är de ungefär lika stora och i åtskilliga fall för olika utbärningsområden större än läsarintäkten per exemplar och dag.