Mittmedia börjar trycka dagtid

Från och med 2015 går Mittmedia över till tryckning dagtid för sina tidningar. Minst en tidning inom koncernen börjar med det redan i år. UPPDATERAD

Nu är koncernledningens uttalade strategi att inte längre lägga ner energi på att hitta nya läsare till papperstidningen. Den ska i stället anpassas för de trognaste läsarna, som i regel är över 60 år.

Mittmedias ledning stod mellan att gå ner i frekvens eller att trycka tidigare. Läsarna sa tydligt ifrån att de föredrog att få en tidning varje dag – även om den inte innehåller händelsenyheter.

Planerna på att förändra trycktiderna har Mittmedias ledning jobbat med i över två år. Nu ska de verkställas. Styrelsen förväntas ta det formella beslutet i slutet av mars.

2015 blir det tryckning dagtid för alla Mittmedias dagstidningar. Vilket kan innebära att pressläggningen förskjuts ett halvt dygn.

Tidningarna kommer då inte längre att innehålla några sena nyheter. De ska också vara riktade mot kärnläsarna, som finns i åldersgrupperna 55 och uppåt. Vilket kan påskynda upplagenedgången.

– En kalkylerad risk som vi är redo att ta, säger AnnaKarin Lith, Mittmedias redationella chef.

Beslutet kommer också att få stora konsekvenser för Mittmedia Print.

Läs mer på Medievärlden Premium:

AnnaKarin Lith redo att ta upplagetappet

Mittmedia stänger hälften av tryckerierna

Läs också rapporten Vägval Print på Medievärlden Premium samt Stefan Meleskos analys Lönsam optimering.

Imorgon publicerar Medievärlden Premium en analys av tryckerimarknaden, signerad Stefan Melesko.

Redaktörerna om tidigare tryckstart

Mittmedia blev först – vem kommer sedan?