Annons: Mediedagen 2019

GRN:s uppdrag förtydligas

Regeringen har i dag beslutat att granskningsnämnden för radio och tv får förtydligat uppdrag om att granska bl. a. företagens produktivitet.

Därmed ändras förordning 2010:1062 med instruktion för Myndigheten för radio och tv. Förtydligandet innebär att GRN:s granskning ska göras med utgångspunkt i villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen. Bland annat ska GRN granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

– Via radio- och tv-avgiften ställs stora resurser till public service-bolagens förfogande. Därför är det viktigt att allmänheten får en bekräftelse på att pengarna har använts på rätt sätt och enligt det uppdrag bolagen har fått, kommenterar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.