Annons: Mediedagen 2019

Hans-Gunnar Axberger: Presstödet dör ut

Presstödet

De största förlorarna om Presstödskommitténs förslag blir verklighet är de stora morgontidningarna, enligt kommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger.

Onsdag nästa vecka lämnar Presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger över förslaget till regeringen. Men han är inte nöjd med resultatet och har skrivit en reservation mot förslaget.

– Vårt uppdrag var att föreslå ett framtida system som ska börja gälla 2017, det här förslaget skulle till nöds fungera om det gällde nästa år. Men 2017 kommer det system vi har idag, som baseras på papperstidningsprenumerationer, att vara hopplöst föråldrat.

Han påpekar att det nuvarande systemet kom till som en reaktion på en kris som gällde andratidningarna.

– Idag gäller krisen hela branschen, och framför allt den kvalificerade journalistiken. Det kräver helt andra överväganden än de som gjordes på 70-talet. Så jobbade vi också i början, men vid en viss punkt bestämde man sig för att börja titta bakåt istället för framåt.

Förslaget innehåller ett omställningsstöd för övergång till digitala plattformar, samt en möjlighet att räkna in digitala intäkter i upplagan.

– Men det gäller bara de andratidningar som idag får presstöd. För närvarande är hela branschen under stor press, även de stora tidningarna. Idag har de i alla fall ett visst distributionsstöd. Det tar man bort, och samtidigt blir reklamskatten kvar. Förstatidningarna, och särskilt de stora tidningar som betalar reklamskatt, förlorar på förslaget.

Att stödet bara kommer att gälla ett begränsat antal andratidningar och fådagarstidningar tror han också innebär att det kommer att krympa.

– Ett sannolikt scenario är att stödet helt enkelt dör ut.

Pär Fagerström, som också suttit med i utredningen, ser mer positivt på förslaget:

– I skalan ligger en utsträckt hand till presstödstidningarna. I det här förslaget finns inte en lika påtaglig utslagningseffekt när tidningen hamnar under vissa upplagenivåer. Om du tappar i upplaga kommer du att tappa lite i presstöd, men inte lika drakoniskt som det är idag. 

– Men de här tidningarna kommer ändå inte att överleva om det inte gör ett stort jobb själva, och därför har vi också ett omställningsstöd. Omställningen gynnas också av att man enligt förslaget kan räkna in digitala intäkter i upplagan.

En annan fråga som det rått oenighet kring var en demokratiparagraf, som kommittén inte ansåg behövdes.

– Själv menar jag att det blir en ohållbar situation om medborgarna med sina skattepengar tvingas stödja rasistisk propaganda, säger Hans-Gunnar Axberger

Avskaffad reklamskatt kan påverka presstödet

Nytt omställningsstöd för digitala nyhetstjänster

Så mycket får tidningarna i presstöd