De blir redaktionschefer på Internetworld

Linus Larsson och Daniel Goldberg blir redaktionschefer på tidningen Internetworld som blir helt digital i september.

Linus Larsson och Daniel Goldberg kommer att dela på en heltidstjänst och deras huvuduppdrag blir att utveckla Internetworlds redaktionella tjänster när tidningen blir helt digital.

Tidningens chefredaktör Magnus Höij kommer att ägna det mesta av sin tid åt att utveckla Webbdagarna och andra event.

Linus Larsson och Daniel Goldberg har tidigare jobbat som nyhetschefer på Computer Sweden och även haft andra roller på IDG. De har gemensamt skrivit boken om Minecraft och ”Svenska hackare”.

De tillträder 7 oktober.