Annons: Mediedagen 2019

TU kritiserar nya kreditupplysningslagen

Enligt det nya förslaget får kreditupplysningar inte längre lämnas ut på cd-skivor och usb-stickor.

Nya kreditupplysningslagen från 2011 förbjöd företag att lämna ut kreditupplysningar via databaser, till andra än de som har ”ett legitimt behov”.

Sedan dess har många redaktioner kunnat använda kreditupplysningstjänster som baseras på cd-skivor och usb-stickor, men enligt det nya förslaget till kreditupplysningslag ska samma regler gälla även för ”tekniska upptagningar”, alltså cd-skivor och usb-minnen.

TU skriver i sitt remissyttrande om den nya lagen att det är anmärkningsvärt att journalistisk verksamhet inte ska ingå i definitionen av uttrycket ”legitimt behov” i kreditupplysningslagen .

TU skriver också att det är en paradox att ”det i digitaliseringens tidevarv – och med en regering som håller sig med en ”Digital Agenda” – läggs fram förslag som effektivt motverkar massmediers och journalisters möjligheter att med digital teknik, snabbt och effektivt, anskaffa uppgifter.”

Läs hela remissyttrandet här.