Annons: Mediedagen 2019

Mktmedia lämnar teknikutvecklingen

Utvecklingsbolaget Mktmedia letar nya mål. I framtiden ska siktet vara mycket mer inställt mot affärsutveckling.

Hittills har Mktmedia sysslat mest med teknikutveckling och att ta fram gemensamma plattformar för mediehusen som äger bolaget: Stampen, Mittmedia, EK-koncernen, VK-koncernen samt Norran. 

Stampen har nu flyttat över delar av sitt utvecklingsarbete till ett eget affärsområde men samarbetet med Mktmedia fortsätter. 

Mktmedia har lämnat mycket av teknikutvecklingen för att ägna sig åt främst olika former av affärsutveckling och benchmarking.

– Där kommer mycket av vårt fokus att vara, säger Bosse Svensson, ordförande i Mktmedia och utvecklingschef inom Stampengruppen.

En ny affärsplan är under utveckling och ska presenteras på ett styrelsemöte i september.

Ett par större kommersiella projekt som innefattar alla tidningar i Mktmediasfären kommer att lanseras under hösten men Bosse Svensson vill inte gå in på detaljer. 

I Mktmediasfären har VK och Norran gått över till WordPresslösningar för sina webbsajter. Mittmedia är på väg att skapa sitt eget system och de övriga ligger kvar i Polopoly. Men på mobilsidan använder alla samma plattform.

– Och där kommer vi fortsätta att samarbeta. Men samtidigt är det så att ett samarbete lever bara så länge alla tjänar på det, säger Bosse Svensson.  

Den gemensamma tv-plattformen har nu integrerats med mobilplattformen.

Blir det förändringar av ägarbilden?

– Inte vad jag vet. Men om så blir det fler, inte färre mediehus, som ingår. 

Mktmedia

Bolaget bildades av Stampen, VLT, Mittmedia och Morgonpress Invest (ett investmentbolag som nu är ett helägt dotterbolag till Stampen) för köpte i oktober 2005 av samtliga aktier i Centertidningar för 1,8 miljarder kronor.

Året därpå fick bolaget ansvar för att bland annat hitta synergier och samarbeten inom det digitala området. Östersunds-Postens chefredaktör Bosse Svensson utsågs till vd. 

2009 satte bolaget målet att de skulle ha samma intäkter från nätet som från print tre år senare, omkring 600 miljoner kronor.

Senare skruvades målet ner till att 2014 skapa 460 miljoner kronor i nya digitala intäkter.

Mktmedia har bland annat tagit fram plattformar för webb, webb-tv och mobil.

Bosse Svensson var vd för bolaget till i september i fjol då han blev utvecklingschef för Stampen-gruppen.