Fler röster om public service-propositionen

Även TV4 och UR är positiva till regeringens proposition.

UR får 50 miljoner kronor extra per år för att utveckla och vidga sitt utbildningsutbud.

”50 miljoner extra till UR är en seger för förstaklassaren som precis ska knäcka läskoden, för niondeklassarna som kämpar med att klara skolan och för alla de som aldrig slutar hungra efter kunskap”, säger UR:s vd Erik Fichtelius i ett pressmeddelande.

Pengarna ska användas till att fortsätta tillgängliggöra kunskapsbanken på nätet och till fortsatta satsningar på läsutveckling, nationella minoritetsgrupper, personer med funktionsnedsättning och folkbildningen, skriver UR också i pressmeddelandet.

UR är också positivt till att regeringen avvisar SVT:s idé att ta över UR.

”Vi ser nu fram emot att fördjupa samarbetet med både SVT och Sveriges Radio i utvecklingen av Kunskapskanalen, framtida digitala radiokanaler och kring hur kunskapsutbudet kan stärkas med bättre och utökade sändningstider för att nå ut på ett bra sätt till tittare, lyssnare och användare”, säger Erik Fichtelius.

TV4-Gruppen välkomnar att Myndigheten för radio och tv får i uppdrag att analysera public service-verksamheternas påverkan på mediemarknaden, konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort, samt ökade krav på transparens och redovisning av kommersiella intäkter.

TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal skriver på TV4:s medieblogg:

”Beskedet att man ska utreda public service-bolagens marknadspåverkan är bra och viktigt. Det är en tydlig signal om att man från politiskt håll ser att public service-bolagens marknadspåverkan är en central fråga för mångfalden på den svenska mediemarknaden. I övrigt noterar vi att propositionen rör sig mot att tydliggöra public service-uppdraget och öka transparensen. En ökad öppenhet kring kommersiell finansiering och sidoverksamheter är ett rimligt krav på en offentligt finansierad verksamhet, och kan på sikt bidra till att stärka public service-bolagens oberoende.”

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson skriver i sin blogg att avgiften gärna kunde vara högre, eller differentierad så att höginkomsttagare betalar mer, mot att SVT avstår sponsring av sport. ”Den nuvarande ordningen med ett SVT utan reklam men med sponsring, är ju en minst sagt märklig konstruktion av ideologi och realpolitik. Bättre att ge public service erforderliga medel direkt. Och – borde den vara obligatorisk? Public service beskrivs med så högtidliga ord, att det kanske är av så stort samhällsintresse att avgiften inte bör vara frivillig”, skriver han.

Tidningen Ångermanlands nyhetschef Marcus Melinder har också kommenterat propositionen i sin blogg. Han skriver: ”Under våren har det rasat en debatt om hur Public Services närvaro på webben ska få se ut. Därför ska regeringen i höst tillsätta en utredning som ska analysera om och i så fall hur Public service-bolagen påverkar mediemarknaden och konkurrensförhållandena. Det är bra att detta görs. Det är inte en icke-fråga som jag sett att många public service-medarbetare tycks anse att det är. Naturligtvis är det viktigt att vi får det belyst huruvida Public serviceverksamheten kan vara marknadsstörande. Detta allra helst i en tid då de kommersiella mediehusen går igenom ett stålbad av sällan skådat slag. En sådan utredning kan bara främja mångfalden på mediemarknaden.”

Marcus Jerräng på Computer Sweden tycker att förslaget att satsa på DAB-radio är ”makalöst pinsamt”. Han skriver:”Ärligt talat låter det närmast som ett skämt. Hundratals miljoner kronor ska läggas på att bygga ut ett nytt marknät för digitalradio och svenskarna ska återigen försöka förmås att köpa nya digitalradioapparater till sina hem och bilar. Men det är regeringens politik, enligt den proposition som kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, M, presenterat i dag.”

Hamilton om public service-propositionen

Benkö om public service-propositionen

TU och Utgivarna om ps-propositionen

Ove Joanson: En knuff framåt