Annons: PP Pension

Ungern hotar pressfriheten i EU

3 maj

Ungerns nya medielag har nu drygt två år på nacken. Den har lett till självcensur bland journalisterna och hotar yttrandefriheten i Europa.

Mediernas protester hjälpte inte. Premiärministern Viktor Orban tvingade igenom den nya ungerska medielagen med en överväldigande majoritet samtidigt som Ungern blev ordförandeland i Europeiska Unionen i januari 2011. Efter kritik från bland annat EU-kommissionen förklarade den ungerska regeringen att den var beredd att ändra i de nya lagarna, bland annat gällde det hur medierådets medlemmar ska utses. Nu verkar det dock som att en del av de aviserade ändringarna inte kommer att genomföras. (Läs mer här

– Syftet med medielagen var att stärka kontrollen över medierna och övervaka alla mediers innehåll inklusive internet, säger Cecilia Wikström (Fp), ledamot i Europaparlamentet.

År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Är det då inte ett problem att yttrandefriheten i en av unionens medlemsstater kränks?

– Jag tolererar aldrig EU-medlemsländer som kompromissar med demokratiska principer och grundläggande rättigheter för medborgare i andra medlemsländer. Det utgör ett hot mot vår kollektiva identitet också. EU måste kämpa för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. De är inte förhandlingsbara, säger Cecilia Wikström.

Enligt Arne König, ordförande i Europeiska journalistfederationen, införde den nationalistiska regeringen i Ungern medielagen för att kontrollera de ungerska medierna. Även om Ungern ändrat i medielagen efter kritik från EU är den fortfarande mycket restriktiv och är tänkt att ändra värderingarna i ungerska medier (Bland annat betonas respekt för familjevärderingar). Enligt Arne König har den nya medielagen lett till mycket självcensur bland ungerska journalister.

– Egentligen försöker den ungerska staten sätta medierna i en situation som liknar den i totalitära regimer för många år sedan, säger Arne König.

Den ungerska regeringens kommunikationsminister, Zoltan Kovacs, är av en annan åsikt:

– Detta är en löjlig anklagelse mot Ungern. Det finns inget nytt med denna lag, som fortfarande existerar i många länder i Europa. Det är bara en sammansättning av befintliga lagar. Medierna är snarare mer dynamiska nu, säger han.

Det nya Medierådet i Ungern har vägrat att förnya radiostationen Klubradios frekvenstillstånd i två år trots att tre domstolar fattat beslut till radiostationens fördel 

– Från den statliga säkerhetstjänstens perspektiv måste man ha viss kontroll över radiofrekvenser. Vi kan inte tillåta andra stater som försöker sprida propaganda mot oss, säger Zoltan Kovacs.

Arne König tycker att anklagelserna från den ungerske ministern är konstiga.  

– Jag ser inte att några andra EU-medlemsländer skulle tänka sig sprida propaganda mot Ungern eller uppträda aggressivt mot Ungern. Tänk på att vi idag är i en era där internet dominerar. Internet är ett medium som inte har några statsgränser.

Arne König säger att det som händer i Ungern är mycket negativt för Europa. Han tycker att EU har misslyckats med att hantera situationen i Ungern, och inte verkar ha de rätta verktygen för att göra det för tillfället.

– Ungern försöker nu dessutom exportera dessa lagar till andra EU-länder, till exempel Rumänien och Makedonien.

 

Anwar Hossein

Medierådet

Ungern har inrättat ett medieråd med medlemmar utsedda av premiärministern, som får rätt att bötfälla medier som ”rapporterar obalanserat” eller ”kränker mänskliga värden”. Ungerns nya medielagar reglerar bland annat balansen mellan europeiska och ungerska program och musik i offentliga medier. Den betonar respekt för ”familjevärderingar”, ett faktum som har gjort de internationella sexuella minoritetsorganisationerna misstänksamma. Om den publicerade informationen inte är balanserad har medierådet rätt att döma medierna i fråga till höga böter eller dra in deras verksamhet. Medierna kan också tvingas offentliggöra sina källor.