Hon tar över Hallpressen

Christina Björklund, vd för Västgöta-Tidningar, blir från och med 1 juni ny vd för Hallpressen.

Christina Björklund har jobbat i koncernen sedan 2010 då hon blev marknadschef på Västgöta-Tidningar. Innan var hon bland annat chef i hotellbranschen samt har jobbat med marknadsföring och reklam både på producentsidan och på inköpssidan. I maj 2011 blev hon vd för företaget och tar nu över det yttersta ansvaret för koncernen.

I juni får också koncernen en ny organisation.

Vice vd, med ansvar för ekonomi och interna processer, blir Gunilla Lundberg, nu vd i dotterbolagen Jönköpings-Posten och Smålands-Tidningen/Vetlanda-Posten. 

Chef för Företagsmarknad blir Mats Tidstrand, nu vd i dotterbolaget Lokalmedia. 

Chef för Redaktionell verksamhet blir Lars Alkner, nu redaktionschef i Värnamo Nyheter. 

Pär Fagerström är i dag tf vd för koncernen. Går allt som planerat kommer han att ingå i ett ”buisness board” som ska hjälpa och stötta den nya ledningen. Gruppen ska ledas av Herenco-koncernens vd Lovisa Hamrin och där ska också bland annat Värnamo Nyheters avgående vd Maths Berggren ingå.

 

Hallpressen-gruppen

…omfattar dotterbolagen Jönköpings-Posten AB, Smålands-Tidningen AB, AB Vetlanda-Posten, AB Värnamo Nyheter, AB Smålänningen, Västgöta-Tidningar AB (ger ut Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och gratistidningen Skövde Nyheter), Lokalmedia Nu i Sverige AB (ger ut gratistidningarna Jönköping NU, Finnveden NU och Höglandet NU), Jnytt AB (nyhetssajt) samt Herenco Press AB.