Annons: Mediedagen 2019

UR vill ha en tiondel av public service-medlen

Morgonkollen

Det skulle uppnås genom att budgeten förstärks med 10 procent per år den kommande tillståndsperioden 2014–2019.

”Det ger folkbildnings- och utbildningsutbudet en chans att växa kontrollerat i rimlig takt, utan att man därmed hotar eller utarmar det breda utbudet. Det är att växa från en låg till en rimlig nivå”, skriver UR:s vd Erik Fichtelius och ett antal företrädare för andra organisationer på DN Debatt idag.

De konstaterar också att UR:s budget idag ligger i nivå med kostnaderna för en melodifestival.