Han tar över Fria Tidningen

Per Björklund är från och med i dag ny chefredaktör för Fria Tidningen.

Han har under flera år jobbat som utrikesredaktör och reporter på tidningen. 

– Det ska bli kul att få fortsätta att jobba med det här gänget och utveckla tidningen och få den att växa.

Några konkreta siffror eller mål när det gäller vad som ska växa har han inte fått. Men det handlar om att stärka tidningens position och se till att den är en självklar röst i den svenska mediemarknaden menar han.

Den är inte det i dag?

– Med tanke på att vi har funnits i tio år och har närmare 7 000 prenumeranter tycker jag att fler borde känna till den, säger Per Björklund.

Hur ska ni nå dit?

– Det finns mycket att göra, satsa mer på kvalitetsjournalistik. Fortsätta den redaktionella utvecklingen och ta mer plats i samhällsdebatter. 

Tidningens förra ledning pratade redan under 2011 om att etablera en femdagars rikstidning. En satsning som ännu inte blivit av.

– På redaktionen är vi redo. Men det handlar också om att visa att det finns en stabil ekonomi i ett sådant projekt. 

 

Fria Tidningen siktar på daglig utgivning

Tidningen som söker marknadschef för 21 000 per månad