Annons: Mediedagen 2019

Så mycket krympte redaktionerna

Minst 376 redaktionella tjänster försvann från svenska dagstidningar förra året. Det visar Medievärldens undersökning.

Under det senaste året har rubriker som ”50-60 jobb bort på SvD”, ”Stort sparpaket på Mittmedia”, ”Skånemedia ska spara 30 miljoner” eller ”Promedia minskar med 100 tjänster” duggat tätt. Nu visar Medievärldens undersökning reella siffror på hur det verkligen blev 2012.

I dag arbetar cirka 3 590 personer på de 51 dagstidningar som ingår i Medievärldens undersökning. Förra året försvann 376 tjänster. Det motsvarar 9,5 procent av tidningarnas redaktionella styrka.

Norra Halland och Swepress står för ett tillskott av 3,5 tjänster under 2012. Västerbottens-Kuriren  har ökat med tre medarbetare tack vare starten av gratistidningen. Det innebär att det finns ungefär 370 tjänster färre på de svenska dagstidningarna som ingår i undersökningen jämfört med förra året.

Medievärlden ställde följande frågor:

Hur många redaktionella tjänster har ni i dag?
Hur många redaktionella tjänster har försvunnit det senaste året?

Multi – ett måste för att få jobb

Jobben som försvinner i år

Cheferna om tjänsterna som försvann