Dala-Demokraten slutar editionera

Dala-Demokraten trycktes på måndagen för första gången i en enda edition - något som skall gälla när DD snart börjar trycka på Mittmedias tryckpress.

– Man kan väl se måndagen och de närmaste veckorna som generalrepetition för när vi byter tryckeri i mitten av mars, säger Mats Larsson, redaktionschef och utgivare på Dala-Demokraten.

– Och nu förbereder vi oss för att få över abonnemangssystemet i packsalen på ett smidigt sätt inför en definitiva övergången till en edition.

Några reaktioner från läsarna?

– Nejnej, läsarna får ju m e r att läsa och då är det ingen som klagar. Läsarna får sex sidor mer nu. Och många läsare hade önskat sig en enda länstidning. Som mest hade vi ju sex editioner – nu klarar vi oss med en. Och produktionsmässigt blir det ganska skönt.

Bakgrunden är att Mittmedia Print, som tar över tryckningen av DD, inte hinner stanna pressen för att byta plåtar. 

– Vi tjänar ju inga pengar på det här, eftersom det går åt mer papper, men mindre plåt. Det blir ett nollsummespel så att säga.

Redaktionellt blir Dala-Demokraten fokuserad på Falun-Borlänge och får sin enda reaktion i Falun.

– Men vi kommer ju i och med samarbetet med Dalarnas Tidningar att bevaka alla orter vi med.

Lars Ohlander