Helle Klein tar över Dagens Arbete

Efter tre år som präst tar nu Helle Klein steget tillbaka till journalistiken. Hon blir publisher på Dagens Arbete från första maj.

Helle Klein var politisk chefredaktör för Aftonbladet mellan 2001 och 2010. Hon tar över som chefredaktör och vd för Dagens Arbete efter Hans Larsson som går i pension i vår.

-I dessa tider med massarbetslöshet, varselvåg och en väldigt rörig arbetsmarknad är det extra viktigt att dom fackliga frågorna kommer upp på dagordningen. Där spelar Dagens Arbete en viktig roll och jag hoppas kunna bidra till att tidningen hörs och syns mer i debatten, säger Helle Klein till Dagens Arbete.