Annons: Mediedagen 2019

Utgivarna kritiserar förslaget

Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter är skarpt kritisk till regeringens förslag om att göra kränkande fotografering till ett brott. TU:s vd och chefsjurist Per Hultengård är på samma linje. UPPDATERAD

Det är ett orimligt förslag som lämnar för mycket utrymme för tolkningar menar Jeanette Gustafsdotter.

Enligt förslaget måste varje fotograf så fort han eller hon tar en bild ta ställning om det är ett brott. Något som regeringen uttryckligen menar är rimligt.

– Det kommer att skapa stora problem, menar Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter.

Hon gör tummen ner för förslaget som hon menar kommer att leda till flera tolkningsproblem.

– Och för att det inte finns tydligt undantag för journalistisk verksamhet.

TU:s vd och chefsjurist Per Hultengård pekar också på att lagförslaget är otydligt.

– Det ger en risk för en återhållande effekt, foton som är av allmänintresse riskerar att inte bli tagna.

Är det en stor risk som du ser det?

– Det får framtiden utvisa. Men det finns en klar risk.

TU var remissinstans men avstyrkte förslaget i sin helhet. Det som nu lagts fram är bara ”putsat när det gäller några detaljer” enligt Per Hultengård.

– Det här riskerar att inskränka på anskaffningsfriheten. Lagen borde inte få tillämpas på grundlagsskyddade områden.

 

Kränkande fotografering kan bli ett brott