Annons: Mediedagen 2019

Guillous påstående fällt – igen

Jan Guillou skrev en krönika i Aftonbladet som fälldes av PON. Då skrev han en ny krönika för att förklara sig. Nu har PON fällt den också.

I den första krönikan namngav Jan Guillou en polis som vittnat under en av rättegångarna mot Thomas Quick och förklarade att denne fabricerat bevismaterial och ljugit inför rätta – utan att överheten ingripit. Det klandrades av Pressens Opinionsnämnd.

Det fick Jan Guillou att skriva ännu en krönika om rättegången mot Thomas Quick där han bland annat åter hävdade att tingsrätten förts bakom ljuset av den namngivne polisens fusk.

Polisen anmälde krönikan. Han menar att han åter utpekats som grovt kriminell vilket är både grovt kränkande och osant. Att Jan Guillou ”i utbyggd form och utan reservationer” upprepat sina argument har skadat honom både privat som i hans yrkesutövning.

PO konstaterar att det är en skillnad mellan att påtala brister i en förundersökning och hävda att brott har begåtts av de som är ansvariga för den. Samt att det är att gå över gränsen för vad som är pressetiskt godtagbart att utan tillräckliga belägg och utan reservationer utpeka en person som skyldig till att ha begått brott.

Pressens Opinionsnämnd går på samma linje och klandrar Aftonbladet för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.