”Sociala medier bör granskas”

Sociala medier och deras samspel med etablerade medier bör granskas, tycker SVT:s programdirektör Jan Axelsson. Han letar nu programformat för SVT 2014.

– Vi tittar på koncept inför 2014 för någon form av mediegranskande magasin. Men detta är inte beslutat än utan det är fortfarande en öppen fråga, säger Jan Axelsson till Medievärlden.

I dag saknas ett mediegranskande magasin i SVT:s tablå, något som Jan Axelsson är beredd att ändra på.

– Absolut, granskning är en viktig fråga för både SVT och samhället. En form är att ha det i ett specialprogram, en annan är att ägna sig mer åt mediegranskning i de ordinarie programmen.

Har ni en uttalat större mediegranskning i ordinarie program nu?
– Egentligen inte, men det är naturligt för program som Debatt i Göteborg att ha mediegranskning. Gomorron Sverige har också med medier att göra, Kulturnyheterna tycker jag är på hugget, Uppdrag granskning och Agenda också. Men det är inte så systematiserat som i ett specialprogram, förstås.

Om det ska vara ett program som produceras av SVT eller externt är också en obesvarad fråga än så länge och Jan Axelsson tycker att det finns argument för båda alternativen.

– Jag tycker personligen att de sociala medierna rent allmänt bör granskas. Särskilt deras samspel med etablerade medier. Det sker en stor expansion just nu, men den sker utan seriös eftertanke och granskning.

Jan Axelsson betonar dock att det inte finns något specifikt planerat för ett sådant program än så länge.

Jan Axelsson berättade om SVT:s planer på ett mediegranskande program på Simos seminarium om boken Vem granskar granskarna som hölls i förmiddags.