Annons: Mediedagen 2019

Funcke: Överdriven brist på integritetsskydd

Yttrandefrihetskommitténs Nils Funcke i replik till kungafamiljens advokat.

I morse skrev advokaten och hovauditören Axel Calissendorff en artikel på DN Debatt, där han efterfrågar ny lagstiftning för att stärka skyddet för den personliga integriteten, föranlett av Se & Hörs publicering av toplessbilderna på hertiginnan av Cambridge.

Nu har publicisten Nils Funcke skrivit en replik, där han understryker att man bör gå varsamt fram ”när det gäller att begränsa, oavsett om det handlar om den allmänt reglerade yttrandefriheten i regeringsformen eller den specialreglerade i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.”

En majoritet i yttrandefrihetskommittén, där Funcke ingått som utredningssekreterare, valde att avvisa införandet av ett integritetsbrott i grundlagsskyddade medier. ”Även om de flesta massmedierna skulle kunna leva med och klara sig från att bli fällda för integritetsintrång motiverar de få fallen inte en inskränkning av yttrandefriheten som kan få följder även för en seriös journalistik”, anser Nils Funcke.

Kungens advokat: stärkt skydd för privatlivet gynnar yttrandefriheten