Annons: Mediedagen 2019

Alla vinnare i Årets Dagstidning

HD blev både Årets Redaktion och tog hem helhetspriset. Här är alla vinnare:

Årets Dagstidning – Helhetspriset

Vinnare: Helsingborgs Dagblad

Motivering: 

Djävulen syns i detaljerna och Årets Dagstidning tål att synas. Såväl rubriker som annonsorganisation svänger.

Med en genomarbetad design och fokus på ett stringent, eget innehåll har årets vinnare hittat balansen mellan det stora och det lilla, det nya och det gamla. Det gedigna arbetet syns inte bara i detaljerna – utan till och med på sista raden. Årets Dagstidning går med vinst – tidningsdöden må darra.

Jury: Ordf. Christina Jutterström, Magnus Höij, Kerstin Brunnberg, Håkan Gustafsson, Olle Lidbom 

Årets Dagstidning – Digitala Medier

Vinnare: Aftonbladet

Motivering:

Med en medveten, ihärdig och långsiktig satsning på det digitala har vinnaren banat väg för både nya journalistiska metoder, teknisk utveckling och inte minst långsiktigt hållbara resultat.

Vinnaren är en förebild långt utanför den nationella arenan och bryter ny mark för hela branschen. Gång på gång på gång.

Jury: Ordf. Magnus Höij, Mattias Fyrenius, Anette Novak, Lena Glaser, Tobias Regnell

Årets Redaktion

Vinnare: Helsingborgs Dagblad

Motivering:

En för alla och alla för en står redaktionen stadigt på en etisk värdegrund som gör journalistiken spännande, skarp och angelägen oavsett ämnesområde och publiceringskanal.

Publikens engagemang och mediehusets olika aktiviteter samverkar som draget i en Harley Davidson. Det är full fart framåt.

Jury: Ordf. Kerstin Brunnberg, Anders Gerdin, Ulrica Ambjörn, Ulf Johansson

Årets Marknadsinsats

Vinnare: Dagens Nyheter

Motivering:

För att en dagstidning ska överleva och förnyas krävs marknadsinsatser som speglar tidningens innehåll och ambition. Årets marknadsinsats har på ett okonstlat sätt bjudit in sin målgrupp på riktigt och har nått imponerande resultat. Målgruppen är svårflörtad men årets vinnare har lyckats dyrka upp både läsarnas och juryns hjärtan.

Jury: Ordf. Olle Lidbom, Hedvig Hagwall Bruckner, Helena Sverrisdóttir Liewendahl, Hans Sydow

Årets Annonskampanj

Vinnare: GP med Din Bil/VW i Bruce Springsteen-bilagan 

Motivering:

En bra annonskampanj tar inte bara tillvara på annonsörens kärnvärden och dagstidningens målgrupp – den gifter ihop dem.

Årets annonskampanj har skapat nya värden för både läsare plus annonsörer och går aldrig över den publicistiska gränsen. Årets annonskampanj imponerar med fint resultat utfört med hantverksskicklighet.

Jury: Ordf. Olle Lidbom, Hedvig Hagwall Bruckner, Helena Sverrisdóttir Liewendahl ,Hans Sydow

Årets Säljare

Vinnare: Per Einarsson, Svenska Dagbladet

Motivering:

Denna person har på ett kraftfullt sätt visat vikten av stort personligt engagemang kombinerat med gedigen yrkesskicklighet.

Genom outsinlig kreativitet hittar han okonventionella lösningar som i princip alltid överträffar ställda förväntningar.

Jury: Ordf. Håkan Gustafsson , Sara Forssberg, Alexis Logothetis, Andreas Löwgren

Årets Annonsorganisation

Vinnare: Mediehuset Corren

Motivering:

Denna organisation har på flera sätt visat att trägen vinner.

De har en långsiktig strategi för ständig produktförnyelse och har på ett strukturerat sätt lyckats integrera annonssäljet i hela företaget. Genom en genomtänkt produktmix och tydligt resultatfokus har de också lyckats skapa lönsamhet i nya produkter.

Genom detta har det även lyckats stärka sin position på en starkt förändrad lokal annonsmarknad.

Jury: Ordf. Håkan Gustafsson, Sara Forssberg, Alexis Logothetis, Andreas Löwgren

Årets Innovation

Vinnare: Räntekartan från Svenska Dagbladet

Motivering:

Få har under året åstadkommit så mycket med så lite. Ett enkelt kartverktyg förvandlades till ett skarpt journalistiskt vapen i händerna på en redaktion som släpper in användarna. Kraften i den kollektiva kunskapen räcker långt. Mycket långt. 

Jury: Ordf. Magnus Höij, Mattias Fyrenius, Anette Novak, Lena Glaser, Tobias Regnell

Årets Medieledare

Vinnare: Anders Ingvarsson, Norrländska Socialdemokraten

Motivering:

Årets ledare sätter tydliga mål och driver engagerat och resultatinriktat verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Resultatet är snabba och uppmärksammade journalistiska framgångar.

Jury: Ordf. Christina Jutterström, Lena Victorin, Martin Ahlquist, Robert Rosén

Årets Tryckeri – daglig produktionsupplaga upp till 100 000 ex

Vinnare: Daily Print i Umeå med Folkbladet

Motivering:

Konkurrensen bland de tävlande var hårdare än någonsin. Hög och jämn kvalitet under flera dagars mätning präglar vinnaren. Slutligen var det den visuellt snyggaste annonsen som gav Daily Print en vacker seger. 

Jury: Ingrid Andersson och Lars Forsberg

Årets Tryckeri – daglig produktionsupplaga över 100 000 ex

Vinnare: V-TAB Norrtälje med Norrtelje Tidning

Motivering:

Med en ovanligt svårtryckt tävlingsannons i kombination med en hög och jämn kvalitet under flera dagars visar V-TAB Norrtälje att kontinuerligt kvalitetsarbete lönar sig varje dag och i längden  

Jury: Ingrid Andersson och Lars Forsberg, Xenter