SD-politiker döms för förtal

Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) döms för förtal av en politisk meningsmotståndare på sin blogg.

I ett blogginlägg har han beskrivit personen som en vänsterextremist som deltagit i kravaller och gripits av polis. ”nu finns bevisen på att denna XX deltagit och begått något olagligt eftersom polisen griper honom i Malmö”, skriver Thoralf Alfsson.

”Dessa uppgifter kan inte tolkas på annat sätt än att XX utpekas som en brottsling och att syftet varit att utsätta en politisk motståndare för andras missaktning. Det saknar betydelse för uppsåtet om uppgiften är riktig, det räcker med att Thoralf Alfsson varit medveten om innehållet”, skriver Malmö tingsrätt.

Tingsrätten resonerar också kring om publiceringen varit försvarlig med hänsyn till intresset av ett fritt meningsutbyte. 

”XX deltar i den politiska debatten genom inlägg på hemsidor, genom insändare och publicering på sin egen webbblogg. Detta är enligt tingsrätten inte tillräckligt för att han ska betraktas som en offentlig person. Det har inte heller i övrigt framkommit någon omständighet som skulle göra att uppgifterna skulle ha ett allmänintresse. Det har därför inte varit försvarligt att publicera uppgifterna. Frågan om sanningshalten i uppgifterna prövas endast om det varit försvarligt att sprida dem.”

Thoralf Alfsson döms att betala 5 000 kronor i skadestånd samt motpartens rättegångskostnader.