Annons: Mediedagen 2019

Så klarade lokaltidningarna räckvidden

Lokaltidningarna klarade räckvidden bättre än storstadspressen. 49 lokala morgontidningar har behållit eller ökat antalet läsare 2012.

De lokala morgontidningarna klarade räckvidden bättre än storstädernas kvälls- och morgontidningar under det första tertialet i år jämfört med samma period i fjol. Mätningarna avviker på en punkt då åldersindelningen ändrats till 16-80 (15-79) år, men enligt TNS Sifo ger ändringen inte annat än en försumbart stor skillnad.

Dagens Nyheter och Näringsliv förlorade ungefär fem procent av läsarna och Dagens industri uppemot sex. Drygt åtta och nästan nio procent av läsarna lämnade Expressen och Svenska Dagbladet. Aftonbladet förlorade 11,9, Göteborgs-Posten 13,1 och Sydsvenskan 15,2 procent av läsarna.

Medan hela storstadsgruppen försvagades hade 49 lokala morgontidningar samma räckvidd som i fjol eller ökade den. Av de ungefär 130 tidningar som analyserats försvagades 80.

Av de 34 – räckviddsmässigt sett – största tidningarna ökade 13 räckvidden eller hade samma räckvidd som i fjol. Där räckvidden minskade var minskningen oftast mindre än i storstadsgruppen.

I sju fall minskade läsepubliken med tio procent eller mer. Störst minskning drabbade Bohusläningen, Helsingborgs Dagblad och Blekinge Läns Tidning.

Fem tidningar ökade slagkraften med sex procent eller mer. Barometern tog förstaplatsen med sin ökning på 10,7 procent.

25 lokala morgontidningar ökade räckvidden med minst fem procent på ett år.

Åke Bergman