Annons: Mediedagen 2019

HD fäller chefredaktören för brott mot tystnadsplikten

Mimmi Karlsson-Bernfalk, tidigare ansvarig utgivare för Norra Skåne, fälls i Högsta Domstolen för att ha röjt en källa.

Källan som röjdes var Nils-Eric Hennix, som har en bakgrund i olika främlingsfientliga partier. Han hade startat ett medborgargarde och tipsade tidningen om detta som anonym källa. Han var också anonym i den första artikeln.

Sedan avslöjade tidningen att det var Nils-Eric Hennix som startat medborgargardet att det var han som var källan till den tidigare artikeln. I ingressen beskrevs han som ”‘[d]en anonyme mannen’ bakom idén att starta medborgargardet”. I artikeltexten kallades han medborgargardets talesman, vilket han också hade kallats när han citerades som anonym källa i tidigare artiklar.

Att koppla medborgargardet till Nils-Eric Hennix utgjorde inget brott mot tystnadsplikten, skriver Högsta Domstolen. Men genom att också berätta att det var han som ”hade lämnat de uppgifter om medborgargardet som hade lagts till grund för den första artikeln” röjde tidningen honom som källa. Då spelar det ingen roll att den nya artikeln ”skrevs i ett annat nyhetsläge” vilket Mimmi Karlsson-Bernfalk försvarat sig med.

Högsta Domstolen fastställer hovrättens dom på 80 dagsböter för brott mot tystnadsplikten enligt Tryckfrihetsförordningen.