Gota Media får ägaroberoende styrelse

Gotas styrelse ska i fortsättningen väljas för sin kompetens och inte för vilken ägare de representerar.

Ägarna till Gota Media är överens om hur man skall tillsätta bolagets styrelse framöver. Istället för att respektive stiftelse tillsätter sina ledamöter skall huvuddelen av ledamöterna väljas för sin kompetens och inte för vilkeägare man representerar. Ägarstiftelserna kan från och med 2013 bara utse en ledamot vardera på egen hand.

Alla detaljer i det nya avtalet är inte klara, men de båda stiftelserna är till exempel överens om att bara tillsätta vardera en styrelseledamot i bolaget. Övriga ledamöter skall man tillsammans rekrytera efter Gota Medias behov av extern kompetens.

De båda stiftelserna är också överens om att ordföranden i bolaget framöver skall vara en från respektive stiftelse oberoende person. Den beskrivningen passar som hand i handsken för avgående koncernchefen Bennie Ohlsson, som är tilltänkt som ny styrelseordförande efter Borås Tidnings Jan Öjmertz. 

– Det är så planerna ser ut just nu, säger stiftelsen Barometerns ordförande Karl-Johan Raaegaard, men tillägger att man inte är vald förrän man är vald.

Bennie Ohlssons efterträdare som koncernchef, Renée Mohlkert, är redan utsedd.

Ordförandeskapet varvades tidigare mellan stiftelserna på tvååriga mandat.

Stiftelsen Tore G Wärenstam och stiftelsen Barometern äger 50 procent vardera av bolaget som omsätter 1,3 miljarder och sysselsätter drygt tusen anställda. Bolaget har vuxit rejält sedan det första aktieägaravtalet mellan stiftelserna tecknades för knappt tio år sedan

– De nya principerna för styrelsevalen behöver inte innebära att vi kastar ut nuvarande bemanning utan vi tar givetvis hänsyn till den kompetens som redan finns i styrelsen, säger Raaegaard vidare. 

I styrelsen för Gota Media finns idag till exempel tidningskonsulten Sören Björklund, som sitter på ett Borås Tidnings mandat, och förre HD-chefen Lars Svensson, som är invald på stiftelsen Barometerns mandat.

Det finns fortfarande öppna frågor i den skiss till nytt aktieägaravtal som man arbetar med. De båda ägarstiftelserna har till exempel ännu inte avgjort omfattningen av framtida aktieutdelning ifrån Gota Media.

Men båda stiftelserna har några åtaganden som måste finansieras. Stiftelsen Barometern finansierar en professur på Linnéuniversitetet och stiftelsen Tore G Wärenstam har sitt kulturpris att tänka på.

Tidigare var behovet större då Wärenstam-stiftelsen behövde finansiera inköp av resterande utestående aktier i Borås Tidning. Stiftelsen Barometern sparade istället sina utdelningar och skapade ett kapital som gjort det möjligt att finansiera bygget av Barometerns nya mediehus i Kalmar.

Att nu kraven på utdelning till aktieägarna med sannolikhet blir mindre är ett positivt besked till alla anställda som kan se fram emot att företagets intjänade pengar istället stannar i verksamheten.

Lars Herlin