Världsdagen för pressfrihet idag

Morgonkollen

Idag, 3 maj, firas världsdagen för pressfrihet som har utropats av FN:s generalförsamling.

Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna, Per Hultengård, TU och Jonas Nordling, Journalistförbundet, skriver idag på SvD Brännpunkt

”Hundratals journalister och publicister sitter alltjämt fängslade trots att allt de gjort sig skyldiga till är att hävda sina mänskliga rättigheter. Det är deras uppoffringar vi hedrar i dag. Tre av dem är svenskar, fängslade i Eritrea och Etiopien. Dawit Isaak har vägrats en rättegång i tio år. Martin Schibbye och Johan Persson är dömda för medhjälp till terrorism. Men det enda som dessa tre har gjort sig skyldiga till är att slåss för det fria ordet.

Idag hålls också två seminarier med anledning av Pressfrihetens dag, se Medievärldens kalender.