Morgontidningarna ökar på nätet

Internetbarometern

Första kvartalet ökade de annonsintäkterna med 17 procent jämfört med samma period i fjol, enligt TU:s Internetbarometer.

Annonsintäkterna uppgick till 120 miljoner, varav storstad stod för 70 miljoner och landsort för 50 miljoner. Båda kategorierna ökade.

Ökningen började redan sista kvartalet ifjol då båda medieslagen ökade kraftigt. Fortsätter tillväxten kommer morgontidningssajternas annonsintäkter å långt över en halv miljard kronor helåret 2012.

Fotnot: TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. (Ej kvällspressajter). Kvartalssiffrorna är reviderade retroaktivt, då två undersajter till en av storstadstidningssajterna är avknoppade och därmed inte längre skall inbegripas i statistiken. Beslut om detta har tagits i samråd med IRM. De borttagna sajterna utgjorde lite mer än 10 miljoner i annonsintäkter för första kvartalet 2011.