Facket: Klickvilja inte alltid betalvilja

Visst är det bra att ha koll på vad som blir läst menar facket. Men det betyder inte att det är kvalitet. Eller att vad läsarna vill betala för.

Den senaste tiden har det varit gott om seminarier på Promedias tidningar. Men de har handlat om Page Traffic-undersökningar – inte om den nya organisationen och hur den ska fungera. 

Det menar Malin Marcusson, sektionsordförande på VLT.

– Det är inte fel att mäta vad läsarna läser. Och vilka faktorer som gör att en text blir läst. Men det är inte självklart att det är ett mått på journalistisk kvalitet.

Vad är kvalitet då?

– Svår fråga. Men vi tycker inte att det är så enkelt som att det är det som är mest läst i alla fall.

Det går inte heller att dra några slutsatser om att hög läsning på ett material också betyder hög betalvilja.

Hur ska man få reda på vad läsarna vill betala för?

– Visste jag det skulle jag vara tidningschef, säger Malin Marcusson.

Från fackets sida delar man synen på att det behövs hitta nya inkomstkällor.

– Det är ju inte så att man hittar nya intäktskällor genom att dra in tjänster. Det krävs nya idéer och då kanske man måste arbeta på ett annat sätt. Men det betyder inte att man måste bli färre, bara att man kanske måste förändra vissa tjänster.

– Däremot finns det troligen ett samband mellan kvalitet och antal tjänster, med andra faktorer också.

Ledningen har signalerat att omställningen kommer att beröra 100 årstjänster. Hur kommer det att påverka journalistiken tror ni?

– En hypotetisk fråga ännu så länge. Vi har inte sett förslaget så vi vet inte, säger Malin Marcusson.  

Thelma Kimsjö, tidningschef på Ingress, menar att det finns utrymme för att spara in och effektivisera även på Ingress, en åsikt som inte delas av de anställda:

– Så känns det inte hos oss, säger Helene Wahlstedt, journalist på Bärgslagsbladet. 

– Vi jobbar redan väldigt slimmat. Jag har svårt att se hur det ska fungera om vi ska slimmas ännu mer. Om det ska bli någon tidning kvar.

Så blir nya Promedia