Dagspress krymper på växande marknad

Dagspressen tappade 6 procent av annonsförsäljningen första kvartalet, samtidigt som den totala marknaden ökade med 1,3 procent.

Årets första tre månader omsatte reklammarknaden 7,6 miljarder kronor, en ökning med 1,3 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar nya siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM

Dagspressen gick dock bakåt. Sämst gick det för storstadspressen som tappade närmare 9 procent. Regional- och lokal morgonpress klarade sig med en minskning på nära 4 procent och kvällspressen placerade sig mellan dessa.

Tv, som vuxit starkt under 2011 gick bakåt med 0,1 procent första kvartalet.

– Att det blev så marginellt är något som överraskade oss, vi hade väntat ett större tapp, säger IRM:s analyschef Tobias Hedström.

Mobil tredubblade sin försäljning jämfört med första kvartalet i fjol. Vilket delvis har sin förklaring att det fortfarande är relativt låga belopp det handlar om.

Det kan räcka med att en större aktör köper en kampanj för att det ska ge rejält avtryck i statistiken menar Tobias Hedström.