Ytterligare 7 medieutbildningar underkända

7 av landets 25 högskoleutbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap får underkänt av Högskoleverket.

Det är mastersutbildningen vid Lunds universitet och kandidatutbildningarna vid Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Malmö Högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet som får underkänt, eller betyget ”bristande kvalitet”.

De har nu ett år på sig att inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits.

JMG bäst i Sverige