Vad ska du göra med Dagens Kyrka, Anders Ahlberg?

14:45

Berling Press har registrerat en ny titel, Dagens Kyrka, som enligt utgivningsbeviset ska komma ut med 49 nummer per år?

– Dagens Kyrka är ett bra namn, precis som Dagens Samhälle och Dagens Media till exempel. Vi har länge pratat om att vi måste ha fler möjligheter till affärsutveckling, säger Anders Ahlberg, chefredaktör och vd på Kyrkans Tidning.

Så Kyrkans Tidning ska inte göras om till Dagens Kyrka?

– Nej då. Vi håller på med en stor omgörning av Kyrkans Tidning men det är en helt annan satsning. När det gäller Dagens Kyrka har vi inga konkreta planer. Det får utvisa sig vad vi ska ha den till. 

Förutom Kyrkans Tidning ger Berling Press också ut Sändaren. Som beviljades 4,7 miljoner i presstöd 2011.

Hoppas du på presstöd för Dagens Kyrka också?

– Kul fråga. Vi har som sagt inte alls några konkreta planer. Vi får se vad som händer inom vårt område, alla tappar upplaga nu, Kyrkans Tidning, Sändaren och Dagen, alla minskar. Då känns det bra att sitta på det här namnet för att ha möjligheter att göra nya saker.