Två redaktörer kvar när Folket blir endagars

14 av 16 journalister på Folket har varslats inför övergången till endagstidning. Kvar blir bara chefredaktören och den politiske redaktören.

Ledningens förslag utgår från att det ska räcka med två personer för att leda och organisera arbetet på Folket när tidningen gått över till att bli endagstidning till hösten.

Den kommer att innehålla en hel del inköpt material enligt vd Anders Boberg.

Räcker resurserna till att driva en sajt också?

– Det är för tidigt att säga, säger Anders Boberg.

Vilken dag tidningen ska komma ut är inte bestämt. Inte heller priset. Båda dessa frågor har ställts till ett antal av såväl Folkets som Eskilstuna-Kurirens läsare.

– Vi väntar på dessa svar innan vi bestämmer oss, säger Anders Broberg.

Kommer det här att gå?

– Jag tror absolut den kommer att fungera. Det finns många lyckosamma endagstidningar i Sverige. Som både har positivt resultat och ökar upplagan.

Tror du att Folket också kommer att göra det?

– Det tror jag.

När kommer den ökningen?

– I dag har vi ett fortsatt upplageras. Sedan det blev känt att vi skulle gå över till endagsutgivning har vi tappat ytterligare något hundratal. Men förhoppningen är att vi  ska ha vänt ett halvår efter övergången. 

– I slutet av maj kör vi igång en kampanj för att få våra befintliga prenumeranter att följa med när vi går över.

I dag är Anders Boberg Folkets vd på 25 procent. Resten av tiden ägnar han sig åt affärsutveckling inom EK-koncernen. Något som ska ske på heltid efter övergången. Den nya organisationen kommer bara att bestå av de två journalisterna.

– I alla fall initialt. Sedan får vi se vad som händer, säger Anders Boberg.

Fanns det något ni kunde ha gjort för att slippa det här?

– Jag tror inte det. Eskilstuna är en svår ort. Den totala hushållstäckningen för både Kuriren och Folket ligger på omkring 50 procent. Vilket är väl lågt. Men tydligen är marknaden i Eskilstuna och Flen inte tillräcklig för två dagstidningar.  

Folket – en tillvaro nära smärtgränsen

Folket blir endagars