Annons: Mediedagen 2019

TV4 får böta 150 000 kronor

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens beslut om böter för otillåten reklam i tv-programmet Dr Phil.

TV4 yrkade på att kammarrätten skulle avslå Granskningsnämnden för radio och tv:s ansökan om särskild avgift, i andra hand att avgiften skulle sänkas till 0 kronor.

Kammarrätten finner dock att det i programmet ifråga genomgående förekommer en markant fokusering på Dr. Phils fru Robin McGraws bok ”What’s Age Got To Do With It?”:

Boken exponeras med jämna mellanrum igenom hela programmet, tittarna informeras om dess innehåll och det ges positiva omdömen om den. Boken har genom den omfattande exponering som den har fått under programmet framhävts på ett otillbörligt sätt. Kammarrätten anser inte att det finns ett tillräckligt stort informations- och underhållsintresse som uppväger gynnandet av boken.

”Det är rimligt att globalt erkända program som kan visas i ett annat av EU:s medlemsländer ska kunna visas även i Sverige”, protesterar TV4, och menar att Dr Phil har en annan stil än svenska tv-program. Att det görs reklam för Dr Phils frus bok är inget märkligt, eftersom hon har en återkommande roll i programmet.