Annons: Mediedagen 2019

SVT och Medierna fälls för folkmordsbevakning

SVT har kritiserats av tunga krigsförbrytartribunalen i Haag för en dokumentär om Srebrenicamassakern. Nu fälls både SVT och SR Medierna för partiskhet. UPPDATERAD

Efter att krigsförbrytartribunalen hösten 2011 kritiserat en rad felaktigheter i dokumentären Staden som offrades slog SVT:s vd Eva Hamilton tillbaka:

”Brevet från Haag-tribunalen är anmärkningsvärt. I min värld ska en domstol döma, inte med olika skrivelser försöka påverka journalistiken och det fria ordet. Här kräver man uttryckligen av det man kallar statstelevisionen, dvs SVT, att nästa gång vi gör ett program om folkmordet i Srebrenica, så ska företrädare för domstolen intervjuas.”

Men nu fälls SVT av Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) för partiskhet. GRN skriver i sitt utlåtande:

”Genom att det inte förekom någon debatt eller något ifrågasättande eller problematiserande – i eller i anslutning till dokumentären – kring hur sakuppgifter förhöll sig till den vedertagna historieskrivningen kom uppgifterna och slutsatserna i dokumentären att framstå som odiskutabla. Att på detta oreserverade sätt sända en dokumentär med ett innehåll av så kontroversiell art stred därmed enligt Granskningsnämnden mot opartiskhetskravet.”

SVT:s programchef för dokumentär Ingemar Persson skriver i en kommentar till fällningen att det är ett viktigt uppdrag för public service att sända även kontroversiella filmer.

”Nämnden slår också fast att det är väl förenligt med skyldigheterna i sändningstillståndet att lyfta fram nya perspektiv på historiska händelser, såsom de i Srebrenica. Dock tar vi till oss av GRN:s kritik vad gäller formerna för hur den aktuella filmen sändes”, säger Persson.

Dessutom fälls det mediebevakande radioprogrammet Medierna i P1 för ett inslag om Staden som offrades. Granskningsnämnden anser att Mediernas reporter framstod som en företrädare för den kritik han skulle rapportera om och att han tog ställning på ett sätt som inte är förenligt med opartiskhetskravet.

Att reportern (som öppet ska ha erkänt sin partiska hållning i frågan) upprepade namnet på en Facebook-grupp som bildats i protest mot SVT:s beslut att sända dokumentären, och att han redogjorde för dag och plats för en planerad demonstration mot SVT, gjorde också att det kunde uppfattas som en uppmaning till lyssnarna att delta i protesterna.