PP-kunderna som drabbas av finansoron

Fjolårets turbulens på finansmarknaden kommer att drabba PP Pensions 13 000 fribrevsinnehavare.

De får inte någon uppräkning, trots att PP Pension har som mål ”att trygga medlemmarnas förväntan om inflationsjustering av både pensioner och fribrev.” Det visar bolagets resultatkommuniké för 2011; årsredovisningen kommer först i april.

– Det har helt enkelt inte gått av aktuariella (försäkringsjuridiska, reds anm.) skäl att inflationsjustera även fribreven, förklarar PP Pensions vd, Viveka Ekberg.

Fribrev utfärdas när du byter pensionsbolag eller slutar din tjänst utan att ta ut pension.

En tröst för PP är att även de stora bolagen som Alecta, där etermedieföretagen har sina kollektiva pensionslösningar, frusit sina fribrev i år.

Totalt har PP Pension 33 250 försäkringstagare, varav 6 500 redan lyfter pension. 

Pensionerna för dessa ökade med 1,3 procent i år.

En faktor som styr pensionsbolagen är konsolideringsnivån, där PP alltid varit i topp, men nu fått se den rasa från magnifika 154 procent till 106 procent mellan 2010 och 2011.

Konsolideringen är ett sätt att sätta det sparade kapitalet i relation till hur mycket kapital som måste finnas för att täcka pensionsåtagandena. Det är den kraftiga nedgången för de långa räntorna i Sverige som gör att fallet blir så kraftigt. Under den senaste finansturbulensen flydde internationellt kapital till Sverige och därmed sjönk långräntorna för den svenska statsupplåningen till historiskt låga nivåer. Ju lägre ränta, ju mer kapital måste finnas för att säkra pensionerna.

– Men så här låga nivåer är inte hållbart i längden och därför kommer våra konsolideringssiffror att bli bättre i takt med att långräntorna går upp, kommenterar Viveka Ekberg.

Problemen för pensionsbolagen liknar statens. Pengarna skall räcka till tjänstepensionärer vars medellivslängd bara blir längre.

Det nya tjänstepensionssystemet ITP1 där det finns ett specificerat sparande och där pensionsspararen själv också väljer har inte lika många fallgropar för pensionsbolagen.

PP Pension är en liten spelare på pensionsmarknaden. Då gäller det att hitta effektiva lösningar för att hålla nere de fasta kostnaderna. PP har en driftskostnadsprocent på 0,24 procent av det sparade kapitalet mot Alectas 0,15 procent.

– Vi har investerat i nya system, men 2013 kommer driftskostnadsprocenten åter att sjunka, kommenterar Viveka Ekberg.

Lars Herlin