Patrik Widlund lämnar Forma

Patrik Widlund lämnar jobbet som vd för Forma publishing group med omedelbar verkan.

Han lämnar som ett resultat av försäljningen av Forma, där ingen velat köpa alla tre enheterna (tidskriftssidan, produktionsbolaget och bokförlaget) tillsammans. Köpare finns bara för delarna var för sig.

”Jag är arbetsbefriad. Då frågan om ett mediehus inte längre är relevant så finns ingen plats för mig. Det finns inget jag kan tillföra och jag får heller ingen efterträdare. Koncernbolaget får i framtiden en stödjande i stället för en styrande roll.”, säger han till Svensk Bokhandel.