KU för ökat meddelarskydd

Regeringen bör snabbutreda frågan om förstärkt meddelarskydd. Det menar ett enigt konstitutionsutskott (KU).

Allt fler offentliga verksamheter bedrivs i privat regi. Därför motionerar oppositionen om en utökning av meddelarskyddet. 

Konstitutionsutskottet ställer sig bakom det då anställda i privata företag som drivs med allmänna medel riskfritt ska kunna lämna information till medierna. KU menar därför att frågan bör snabbutredas.

Den 12 april ska frågan debatteras i riksdagen skriver Riksdag & Departement.