Göran Lundberg lämnar Promedias ledning

Efter sommaren lämnar Göran Lundberg Promedias ledning för att bli konsult.
– Ska jag göra något annat ska jag göra det nu, säger han. (UPPDATERAD)

För närvarande är Göran Lundberg ansvarig för projekt och processer i Promedia. Tidigare har han bland annat varit vd för Ingresstidningarna och tf tidningschef på VLT. 

Efter sommaren kommer han att övergå till att bli konsult.

– Bland annat med ett antal projekt för oss, säger Promedias vd Lena Larsson.

Redan för ett år sedan började samtalen mellan Lena Larsson och Göran Lundberg om hur hans framtid skulle se ut. På bådas initiativ enligt Göran Lundberg. Det finns tre anledningar till beslutet enligt honom:

– Ett, Lena Larsson behöver inte mig längre på full tid i företaget. Det är i full enighet med henne och efter många samtal med henne som jag tar det här steget.

– Två, jag fyller 55 och känner att jag är på toppen av min förmåga. Men det betyder också att snart går sista tåget om jag vill testa något annat. Ska jag göra något annat ska jag göra det nu. Dessutom har jag varit konsult tidigare och vet att jag gillar det.

– Tre, mitt hjärta har alltid klappat för fenomenet dagspress. Men som konsult kan jag också bidra till att hjälpa andra typer av näraliggande fenomen som jobbar med att göra livet bättre på hemmaplan, till exempel föreningslivet. Men det kanske blir mer pro bono.

En annan bidragande orsak är att Göran Lundberg i 13 års tid veckopendlat mellan Västerås och Linköping. Nu räknar han med att få tillbringa mer tid med familjen.

Vad är det bästa du gjort under din tid på det som nu är Promedia?

– Att jag bidragit till att ett antal småorter i Västmanland fortfarande har kvar sina egna lokaltidningar är nog det jag är mest nöjd och glad över.

Hur ser du på Ingresstidningarnas framtid?

– Där har jag egentligen ingen uppfattning. De har god lönsamhet just nu. Men hur framtiden ser ut för Ingresstidningarna eller någon annan av alla de tidningar som ges ut i Sverige i dag är ju en i högsta grad svårbesvarad fråga.

Har du gjort något som du inte är stolt över under de här åren?

– Är det förmätet att svara nej?