Bostadsbolag måste lämna ut vd-lön

Det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem måste lämna ut uppgifter om vd:s lön till tidningen Hem & Hyra. Det har Kammarrätten slagit fast.

När en reporter på Hem & Hyra ville ha ut uppgifter om lön och andra ersättningar till Väsbyhems vd blev det nej. De kunde inte lämnas ut med hänvisning till affärssekretessen menade bolaget.

Men nu har Kammarrätten i Stockholm slagit fast att det inte går att gömma sig bakom sådana paragrafer. Sekretessbedömningen ska göras som om bolaget varit en del av den kommunala förvaltningen.  

Det kommunalägda fastighetsbolaget drev linjen att dels konkurrerade de med liknande bolag i regionen, dessutom så pågick det förhandlingar med Hyresgästföreningen (vars medlemstidning Hem & Hyra är) och utlämnandet av den typen av uppgifter kunde därför antas skada bolaget.

Om uppgifterna blir kända skulle det inte alls leda till sådan skada menade Kammarrätten och beordrar nu Väsbyhem att lämna ut uppgifterna.

I en liknande process med ett bostadsbolag i Österåker, som Medievärlden skrivit om här, överklagades det ända till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock kom fram till att inte ta upp målet.   

 

Tidning får inte veta kommunal vd-lön