Alma Media skär ner regionalt

Uppemot 135 tjänster kan försvinna när finska mediekoncernen Alma Media skär ner sin regionala verksamhet.

Alma Media genomför i år en omfattande rationalisering vad gäller regionaltidningarna. Avsikten är att fördjupa samarbetet mellan tidningarna och få bort överlappningar.

För detta syfte skapades i år enheten ”Alma Aluemedia” (Alma Lokalmedia).

MBL-förhandlingarna, som inleds nästa vecka, omfattar omkring 810 personer inom olika företag som hör till Alma Aluemedia.

Enligt Alma Aluemedias egna beräkningar kan det som mest komma att handla om en nedskärning med 135 tjänster.

”Syftet är att bevara lokalt starka och ekonomiskt livskraftiga regionalmedia på de platser där vi är verksamma”, säger Alma Aluemedias chef Kari Juutilainen i en kommentar.

Förutom de större tidningarna Aamulehti, Lapin Kansa, Satakunnan Kansa, Pohjolan Sanomat och Kainuun Sanomat har Alma Aluemedia ytterligare 29 regional-samt gratistidningar.

De planerade nedskärningarna rör inte koncernens ekonomitidning Kauppalehti och inte heller kvällstidningen Iltalehti.

Sören Viktorsson, Helsingfors