Annons: Mediedagen 2019

Ring P1 fälls av GRN

GRN

En lyssnares inlägg gav uttryck för en kränkande och fördomsfull syn på invandrare från arabisktalande länder.

Det förinspelade inlägget sändes okommenterat och utan möjlighet till efterföljande diskussion, skriver Granskningsnämnden för radio och tv, som därför funnit att sändningarna stred mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft.

Huvudsändningen friades, men Granskningsnämnden kritiserar att programledaren inte kommenterade hätskheten i lyssnarinlägget eller på annat sätt tog avstånd från uttalandena. Det var en språksatsning hos Malmöpolisen som föranledde det fördomsfulla inlägget.

I övriga beslut anser Granskningsnämnden  att SVT:s Sportnytt gjort sig skyldigt till otillbörligt gynnande efter att ha exponerat en bok om en fotbollsspelare på ett alltför omfattande sätt.

Den regionala tv-sändningen 24 Norrbotten innehöll ett felaktigt påstående om en lokalpolitiker. Eftersom Piteå-Tidningen fyra dagar innan sändningen rättat samma felaktiga uppgift, menar Granskningsnämnden  att faktakontrollen inför sändningen var ”påfallande bristfällig.”