Olof Nyberg slutar på SMD

Den 31 maj lämnar Olof Nyberg sin tjänst som vd för Svensk Morgondistribution (SMD) för att bli vd och koncernchef för Sundfrakt.

Olof Nyberg tog över som vd för SMD 2005 men har jobbat i den grafiska branschen sedan 1994:

– Så det är med blandade känslor jag lämnar. 

Tiden på SMD kommer han att ha stor nytta av i sin nya position:

– Absolut. Det är också ett företag med många kopplingar mellan ägare, kunder och leverantörer. Och vi har ju drivit effektiviseringen långt i vår värld, här på SMD. Det kommer jag också att ta med mig. Och kvalitetsarbetet.

Mycket är också detsamma.

– Det handlar om att hålla koll kostnaderna. Och utmaningen att hitta nya volymer.

Han kommer också att ta med sig ”mötet med så många härliga människor” vilket syftar på de närmare 1 800 medarbetarna som SMD har.

– De har gjort ett stort intryck på mig.

Sundfrakt är en åkerikoncern som främst verkar i Västernorrland. Koncernens omsättning 2011 var på en miljard kronor att jämföra med SMD:s omsättning på 352 miljoner samma år .