Mera 4G i Telias nät

Telias nät över var de ska gå att utnyttja 4G växer.

I nuläget finns det 4G på omkring 200 orter i landet. Under året ska det bli möjligt på 400 nya orter att få tillgång till det nätet. 

Telia startade sitt 4G-nät 2009, det har normalt en hastighet på 20 till 40 Mbit/sekund.