Annons: Mediedagen 2019

Mittmedia slår ihop företag

Mittmedias nya vd Thomas Peterssohn ska utreda möjligheterna att slå ihop dotterbolagen – något han tror är nödvändigt.

Frågan om ”den legala strukturen” alltså vilka dotterbolag koncernen ska ha, har varit aktuell under flera år. Mittmedia har åtta dotterbolag: sex mediebolag, ett distributionsbolag och ett tryckeribolag.

Nu har styrelsen gett vd Thomas Peterssohn i uppdrag att se över strukturen och lämna ett förslag senare i vår. Ett arbete som precis påbörjats.

– Jag tycker det är dags att sätta ner foten. Det samordningsarbete som pågår går alldeles för långsamt och den nuvarande strukturen är inte optimal ur ett koncernsamarbetsperspektiv, säger han.

Vad är det som inte fungerar?

– Bolagen är organiserade som helt självständiga enheter. Det är inte önskvärt eller rimligt. De olika bolagen har olika organisationer, rutiner och synsätt. Vi måste skapa en bolagsstruktur som stödjer samordning istället för att försvåra den.

Bolagsstrukturen påverkar inte verksamheten direkt, men indirekt, särskilt på längre sikt, säger Thomas Peterssohn.

– Varje bolag har sin egen strategi och historia. Jag vill ha en strategi.

Enligt Thomas Peterssohn är strukturförändringen det första steget. Sedan ska den samordning som redan påbörjats förbättras.

– Och på ytterligare sikt tror jag vi har möjlighet att genomföra ytterligare samordningar och gemensamma funktioner.

 

Har förvärven varit lyckade?