Statsministern kan utse ledamot i NTM:s ägarstiftelse

Moderaterna ska utse en ny ledamot i NTM:s styrelse för att ersätta Per Unckel.

Per Unckel som avled den 20 september har ännu inte fått någon ersättare i NTM:s styrelse. Bollen ligger hos den moderata riksorganisationen. 

Men NTM:s ordförande Göran Lundin har inte bråttom. Frågan behöver först vara löst till bolagsstämman i maj 2012, säger han.

– Vi kommenterar inte våra interna arbetsformer, säger moderaternas presschef Johan Elmberg.

Därför får vi inte reda på vem eller vilka som kommer att besluta om utnämningen till NTM:s ägarstiftelse. I slutändan kan det bli statsministern i sin egenskap av ordförande i moderaterna som utser ledamot i ett av Sveriges största medieföretags styrelse. Där brukar besluten i viktiga personval alltid till sist hamna.

Erik och Asta Sundins stiftelse äger 69,9 procent av mediekoncernen Norrköpings Tidningars Media AB. Högerns Riksorganisation har enligt Asta Sundins testamente från 1947 en mycket stark ställning i stiftelsen, vars styrelse skall bestå av tre ledamöter. Högern, idag moderaterna, utser alltid en ledamot. Om någon annan än moderaternas utsedde ledamot avgår utser de kvarvarande ledamöterna inklusive suppleanten efterträdaren. Kan inte de kvarvarande enas är det moderaternas riksorganisation som har utslagsrösten.

Per Unckel kom in i styrelsen för stiftelsen 1996. I bagaget hade han partisekreterarskapet inom moderaterna som bland annat innebar ordförandeskapet i Högerns Förlagsstiftelse, som då var ägare till tre tidningar. Två av dem, Norrbottens Kuriren och Gotlands Allehanda togs över av Norrköpings Tidningar mycket tack vare Unckel. Moderaterna hade nämligen kommit fram till att partier inte skall äga medier. 

NTM har fyra tidningar med presstöd, och moderaterna har kommit fram till att presstöd inte behövs, även om man inte i rådande konjunkturläge förespråkar en snabb avveckling. 

Bland annat presstödet kan göra det problematisk för moderaterna att utse en aktiv politiker till styrelsen i NTM:s ägarstiftelse. Även om Unckel aldrig brydde sig. Han såg inte heller några problem i att NTM äger tre socialdemokratiska ledarsidor, fyra moderata, en center, en liberal och en borgerlig ledarsida.

Kvar i Erik och Asta Sundins stiftelse finns idag två ledamöter, NTM:s ordförande Göran Lundin, som fyller 72 nästa månad och Bernt-Olof Jalkner, 69. Båda kommer från den sk Lundbergsfären. Lundin har varit vd för Holmen och sitter fortfarande med i dess styrelse och är även med i Lundbergs Fastighets AB. Jalkner har varit vice vd för Lundberg-företagen. 

Vilka moderater platsar i en mediestyrelse?
Lars Herlin