Annons: Mediedagen 2019

Presstödsnämnden osäker på Umeåmodellen

I nuläget kan inte Presstödsnämnden godkänna Västerbottens Folkblads ansökan om driftsstöd.

VF måste därför göra sin självständighet tydligare, både för läsarna och för nämnden.

I dagsläget sitter redaktionerna i ett gemensamt kontorslandskap, men de planerar att skapa två separata redaktioner med en tydlig avgränsning. 

Den goda insikt i nyhetsarbetet och det långt gångna redaktionella samarbete som tidningsledningarna har haft ska i viss mån brytas upp. Det kommer att införas A-, B- och C-nivå på artiklarna och inget samarbete ska ske utom när det gäller artiklar på C-nivå som främst handlar om det som webbredaktionen producerar. Artiklar på A- och B-nivå ska alltid gå unikt i respektive tidning. 

Som det ser ut nu kommer inte VF att få något presstöd. Men nämnden ser positivt på en fortsatt dialog med tidningen och kommer att ta upp ärendet på nytt vid nästa sammanträde i februari.

2011 beviljades VF ett driftsstöd på 16,8 miljoner kronor.