PP Pension säljer fem bostadsfastigheter

Fem av PP Pensions bostadsfastigheter i Storstockholm ska säljas ut, ett alternativ är att de förvandlas till bostadsrätter.

Det rör sig om tre fastigheter i Solna, enligt uppgift till Medievärlden Nyboda 1 (Nybodagatan 10 – 12), Nyboda 10 (Nybodagatan 2 – 4 samt Ankdammsgatan 26 – 32) och Safiren (Skytteholmsvägen 20) samt två fastigheter i Stockholms innerstad.

PP Pension vill dock inte berätta vilka det rör sig om.

– Av hänsyn till de boende i de enskilda fastigheterna. Alla hyresgäster har kontaktats och det hålls löpande informationsmöten. Vi tycker de boende får avgöra om de vill informera, säger kapitalförvaltningschef Cecilia Blomquist Thomasson.

Ska pengarna vid en försäljning gå till att köpa nya fastigheter eller till andra delar av verksamheten – i så fall vilka?

– Om avyttringar sker kommer likviderna att investeras i andra tillgångsslag, vilket betyder att andelen fastigheter i föreningens kapitalförvaltningsportfölj minskar något. 

PP ska vikta om till affärsfastigheter, varför?

– Genom att äga en bra mix av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i områden med god ekonomisk tillväxt och stark demografi, såsom i Stockholm, Malmö och Lund, får vi en ännu mer robust portfölj. Vi räknar till exempel med att direktavkastningen på portföljen stiger med de här affärerna.

Är affärsfastigheter bästa alternativet i dessa tider av ekonomisk oro?

– Ja, vi tror att välskötta kommersiella fastigheter i centrala lägen i kombination med bostadsfastigheter kommer att visa sig vara en totalt sett bra kombination. Det gäller att bygga robusta portföljer som står sig i många olika ekonomiska miljöer, säger Cecilia Blomquist Thomasson.

Väljer de boende i de berörda fastigheterna att inte bilda bostadsrättsföreningar och själva köpa fastigheterna avyttras de ändå.

 

Ska ni sälja Solna, PP Pension?