Nationalister publicerade personuppgifter på Facebook

En socialdemokrat fick sina personuppgifter publicerade på nationalisters Facebooksidor. Nu har Datainspektionen yttrat sig i fallet.

Socialdemokraten fick sitt namn, fotografi,  personnummer, adress, postadress, två telefonnummer, e-post och MSN Messenger-adress publicerat på två privata Facebooksidor tillhörande nationalister.

Han stämde dem i tingsrätten, vilket slutade med en tredskodom och en förlikning.

Nu har även Datainspektionen yttrat sig i fallet. I en skrivelse av den 9 december (dnr. 1119-2011) skriver myndigheten att det ”är väldigt tveksamt att den aktuella publiceringen kan anses ha ett journalistiskt ändamål. Den är sannolikt även att anses som kränkande enligt personuppgiftslagen. Båda dessa omständigheter talar alltså för att publiceringen är i strid med personuppgiftslagen.” 

På grund av resursbrist kunde myndigheten dock inte gå vidare med saken.