Anshelm om dagspressens 2012

Nästa år går dagspressen bakåt med 3,6 procent samtidigt som till exempel tv ökar sin annonsförsäljning med 4,6 procent enligt IRM:s vd Magnus Anshelm.

Marknaden som helhet kommer nästa år att ligga still i princip. Men de strukturella förändringarna fortsätter. Print fortsätter tappa. Storstadspress och kvällspress något mer än landsortspress. Dagspress som helhet beräknas förlora 3,6 procent av sina annonsintäkter enligt IRM:s nya prognoser.

– Polariseringen ökar. Men dagspress kan i och för sig återhämta sig senare, säger IRM:s vd Magnus Anshelm.

TV fortsätter växa. Enligt IRM med 4,6 procent nästa år. Samtidigt kommer rapporter om att mediet kommer att knäckas av nätet inom fem år.

– Jag tror inte på de prognoserna. Om man med tv menar tablåsänd markbunden tv så kommer marknaden att förändras. Men att förmedla reklambudskap med rörlig bild kommer att fortsätta att fungera. 

Fortfarande är det en hög efterfrågan på reklamutrymme i tv och även om tillväxten inte blir tvåsiffrig räknat i procent kommer tv-reklamen passera 6 miljarder kronor nästa år. Nätet kommer att ligga på drygt 7 miljarder och dagspressen 7,7 miljarder.

Även om marknaden verkar tappa fart. Och även i vissa fall gå bakåt något ser Magnus Anshelm inte några större anledningar att deppa ihop:

– På ett par 20 miljoner när så ligger vi 2011 och 2012 på samma nivåer som rekordåret 2008.

Har ni någon bild om hur 2013 blir?

– Ja, men ingen officiell.

 

IRM: Dagspress får minskade intäkter 2012